Các Bác Cho Em Hỏi Lỗi insert dữ liệu lên phpmyadmin

#1
E thêm id1 lên thì được. Sau thêm id 2 lên cùng 1 table id 1 thì không được. Trước e gặp lỗi này đã sửa đc. Nhưng giờ quên rồi. Nhờ các bác giúp em với

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Thêm 1 id vẫn đc. Thêm id thứ 2 trở đi không được
 

admin

Administrator
Staff member
#2
E thêm id1 lên thì được. Sau thêm id 2 lên cùng 1 table id 1 thì không được. Trước e gặp lỗi này đã sửa đc. Nhưng giờ quên rồi. Nhờ các bác giúp em với

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Thêm 1 id vẫn đc. Thêm id thứ 2 trở đi không được
Em screenshot cho anh cái log lỗi khi em insert nhé
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top