Báo cáo tin nhắn khách vi phạm bởi NCT

NCT

Thành viên bị cấm
NCT has reported a visitor message.

Reason:
spam tinh nhắn quảng cáo đó em
Profile: NCThttp://tuoitreit.vn/members/1129-nct.html?tab=visitor_messaging&vmid=2002#vmessage2002
Assigned Moderators: Không có dữ liệu

Posted by: 11hieukazuo
Original Content:
 

trangbka1

New Member
ơ diễn đàn mình có phần tin nhắn khách đâu nhỉ
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top