Bạn nào ở Đông Nam bộ vào cho mình hỏi (có tiền)

vancongpham

New Member
Bạn nào có quyen cô gái nào từ 30 - 35 tuổi thì cho mình biết thông tin và sđt nha.
Chỉ tiêu: Đã có chồng và đã bỏ, hiện sống độc thân. Mình tìm giúp thằng bạn thôi.
Ai cho mình biết mình hậu tạ 20k. Nếu làm quyen được mình hậu tạ 50k nữa. Ai cho mình biết càng nhiều người càng tốt và ở trong hoặc càng gần Bình Phước càng tốt!
liên hệ ở đây hoặc sđt của mình: 01642423717
hoặc facebook: http://facebook.com/van.c.pham
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top