• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Avatar 197 Auto Trả Lời Cô Giáo Tiếng Anh

kothemyeuz

New Member
- Hướng dẫn: Vào chỗ cô giáo tiếng anh là khu chẵn nhé, cứ đứng đó nó tự động trả lời, tốc độ trả lời tùy thuộc vào mạng khỏe hay yếu. Nguồn dịch từ google, trả lời chính xác 100%. Ae tải và giới thiệu cho bạn bè tải về làm nv nhanh ko nó fix mất.
Nguồn: KoYeu.Net
Update: Tuoitrevn.biz
Tải về: http://key4u.10h.us/file-126.html
Bản FIx 2 : http://key4u.10h.us/file-125.html
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top