Nhân dịp thay code mới( http://phim76.net) mình xin share lại code cũ 100% hoàn chỉnh. mình down từ host về
Demo cho các bạn test kĩ trước khi down nhé: http://phim76.net/films
down load code and data: att
uses/pass: admin/123456~
ai down cho xin cái thank nhé. ko cần cũng đừng ném đá^^!
Update: do sơ suất virut ăn mất file film.php nên các bạn gặp lõi ko xem dc phim, mình đã up thêm file film.php dưới att. các bạn down về và up lên ngang hàng file index nhé
down Down 1 Down 2 Down 3 thanks nào