thủ thuật bón phân thời gian trong avatar

  1. NhokLove

    Thủ thuật hách thời gian bón phân Avatar

    Anh em để 3 ô đầu tiên trồng lúa vì lúa là thời gian lâu nhất. Lúa trồng trong 48 tiếng tức là sau 24 tiếng có thể dùng phân giảm thời gian. Bịch phân giảm 30p sẽ được giảm thành 60p. Nên anh em đi bón tất cả loại giống còn lại cũng được 60. Nhớ là trồng gì cũng được nhưng để 3 ô đầu...
Top