làm wap upload bang wapka

  1. B

    Help xin cách làm tăng dung lượng upload max cho wapka

    Wap upload làm trên nền wapka của mình hiện tại upload max chỉ được 4.04 MB . Mình muốn tăng nó lên upload Max 20MB thì làm sao ạk .Tks
  2. admin

    Hướng dẫn làm wap upload cho wapka từ a đến z

    Demo đây Đầu tiên vào ::EDIT SITE (#):: >>> File manager >>> #>Create NEW directory >>> Tạo 6 thư mục game, hinh anh, video, nhac. Vào site-3 tạo forum structured on themes. ở site -3 nhé.vào ::edit site:: >>> new page >>> tạo 10 trang, 5 trang upload game, hình, video nhạc và file khác, 5 trang...
Top