code auto xtgem

  1. admin

    [share] code auto wap/web cho xtgem

    Thuc ra cung chang co gi chi la su dung xt chuc nang cua xtgem thui. Cac ban tao 2 file co ten la mobile va web nhe. File mobile lam giao dien wap, file web lam giao dien web. Dan code nay vao index: <meta http-equiv="Refresh"content="0; URL=http://yourdomain.com/<xt:get_device_template />"/>...
Top