• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

ch

 1. Admin

  Hướng dẫn khắc phục lỗi không có kết nối trên CH Play

  Đây là lỗi do Freedom gây nên, nếu bạn dùng CH Play bị lỗi Không có kết nối thì làm theo cách sau Mở Root Explorer và đi đến đường dẫn system/etc Cấp quyền Mount r/w (góc trên bên phải) để có thể chỉnh sửa tập tin hệ thống Xoá tập tin có tên là hosts trong đó Khởi động lại máy là bạn có thể...
 2. Admin

  Hướng dẫn khắc phục lỗi truy xuất thông tin từ máy chủ khi dùng CH Play chi tiết

  Khi tải game, ứng dụng từ CH Play bạn bị báo lỗi Lỗi truy xuất thông tin từ máy chủ.[RPC: S-5:AEC-0] hoặc nếu dùng tiếng Anh thì sẽ là Error retrieving information from server.[RPC:S-5:AEC-0] Lỗi này là do ứng dụng Khung dịch vụ của Google gây ra (nếu là giao diện tiếng Anh thì đó là ứng dụng...
Top