• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

bon phsn giam 30p avatar

  1. NhokLove

    Thủ thuật hách thời gian bón phân Avatar

    Anh em để 3 ô đầu tiên trồng lúa vì lúa là thời gian lâu nhất. Lúa trồng trong 48 tiếng tức là sau 24 tiếng có thể dùng phân giảm thời gian. Bịch phân giảm 30p sẽ được giảm thành 60p. Nên anh em đi bón tất cả loại giống còn lại cũng được 60. Nhớ là trồng gì cũng được nhưng để 3 ô đầu...
Back
Top