Hướng dẫn xóa toàn bộ chữ ký thành viên vbulletin

admin

Administrator
Staff member
Nếu bạn muốn xóa toàn bộ chữ ký thành viên mà không biết làm thế nào để xóa thì làm theo hướng dẫn sau
Đầu tiên vào phpmyadmin > SQL và chạy lệnh này
PHP:
UPDATE usertextfield SET signature='';
Sau đó vào domain/admincp/misc.php?do=chooser chọn Empty Signature Cache
Vậy là xong
Chúc các bạn thành công!
Bài viết chỉ đăng duy nhất tại tuoitreit.vn, vui lòng ghi rõ nguồn nếu sao chép.
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top