Share VPS và VPN cho thành viên tuoitreit.vn

admin

Administrator
Staff member
#1
Hôm nay mình xin chia sẻ cho anh em VPS Linux, anh em dùng test thôi nhé

Code:
IP: 139.99.107.243
User: root
Pass: tuoitreit.vn

Đăng nhập VPN
IP: https://139.99.107.243:943
User: openvpn
Pass: tuoitreit.vn
Cảm ơn bạn đã ủng hộ tuoitreit.vn
Nguồn tuoitreit.vn
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top