Vô hiệu hoá bộ nhớ cache truy vấn MySQL mà không cần khởi động lại MySQL.

vancongpham

New Member
nguồn này chỉ có trên forum của mình http://vietmaster.tk, hôm nay share cho tuoitrevn:

Các bộ nhớ cache truy vấn MySQL cho phép bộ nhớ đệm của các truy vấn, trong lý thuyết, nên tốc độ truy vấn cơ sở dữ liệu. Nó có thể vô hiệu hóa bộ nhớ cache truy vấn MySQL mà không cần khởi động lại máy chủ, mặc dù bạn cũng cần phải chỉnh sửa file cấu hình để làm cho những thay đổi dính vào khởi động lại.

Truy vấn để vô hiệu hóa bộ nhớ cache
Từ dòng lệnh MySQL, một ứng dụng như phpMyAdmin, hoặc từ một kịch bản, chạy các lệnh SQL sau để vô hiệu hóa bộ nhớ cache truy vấn:

SET GLOBAL query_cache_size = 0;
Điều này sẽ mất hiệu lực ngay lập tức. Bạn cũng sẽ cần phải sửa đổi tập tin cấu hình MySQL để giữ cho nó vô hiệu hóa trên khởi động lại. Xác định vị trí các thiết lập query_cache_size trong tập tin và đặt nó là 0.

Tôi cần phải làm điều này ngày hôm nay bởi vì một trong các trang web quản lý tiếp tục nhận được ổ khóa đã được ngăn chặn các truy vấn khác đang chạy, và chúng tôi quyết định tắt bộ nhớ cache truy vấn để xem nếu nó làm cho một sự khác biệt. Đó là quá sớm để nói có hay không có.

Kiểm tra các bài viết liên quan dưới đây để biết thêm thông tin về bộ nhớ cache truy vấn và làm thế nào để kích hoạt nó ở nơi đầu tiên.
 

admin

Administrator
Staff member
Thanks...4 share...
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top