Tiền ảo trong TTVN để làm gì nhỉ

blog4me

Super Moderator
Staff member
#5
Ngay cả mình,Smod mà cũng chả biết làm gì.... Chằc dùng Pc có phần gift quà tặng đó thì phải.
 
#19
Mấy tỉ đâu dễ, có mà cày cả đời. Xem đạik Thắng xem. Viết 17k bài mới có hơn 74k. Member hiện tại cao nhất chỉ hơn 2k bài là cùng.
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top