Xin Thơ hay về tình yêu

tôi yêu em


tôi yêu em đến nay chừng có thể
ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
nhưng không để em bận lòng thêm nữa
hay hồn em phải gợn bóng u hoài
tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
cầu em được người tình như tôi đã yêu em
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top