#1
Theme này mình nói thẳng là ko full Icon nhưng được lại ta sẽ co Ram trống nhiều hơn, khi ko chạy ứng dụng Ram mình trống 50MB (C5-00)
Đây là 1 vài hình ảnh cho các bạn:


Nếu thích kéo về dùng nhé mọi người, thanks all
Link Download
Tải Theme Về Máy
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top