admin

Administrator
Staff member
Bạn chỉ cần nhấn giữ 1 phím bất kì (con mèo sẽ lắng nghe) rồi nói gì đó, con mèo sẽ nhại lại tiếng của bạn nghe rất vui tai.

Nhớ cài ổ C nhé.
Download Talking Tom lite.sis
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top