• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Sự thật về khả năng -phóng chưởng từ xa

phungle0

New Member
Đẩy người từ xa không cần chạm, liệu chỉ có trong phim chưởng?!

Nội công “truyền điện” của Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt cũng chưa kỳ bằng chiêu“cách không truyền lực”của một thầy thôi miên ở Việt Nam!!!!


Theo Video clip từ Blog Hqdung.net, người bị đẩy trong video clip tả lại “dù biết là không có gì trong không khí cả, thế mà người mình như đứng trước 1 cái quạt khổng lồ, lực đẩy mà mình không thể cưỡng lại được!”

Nếu ko xem được video trên, các bạn có thể xem thực tiếp video ở bài trong site trên:

cách không đả chưởng - phóng chưởng từ xa - hqdung.net/cach-khong-da-chuong-bang-thoi-mien
hoặc link youtube ở đây nhé: https://youtu.be/OwL8g2-4X5I
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top