Hướng dẫn Sử dụng phần mềm chấm công Wise eye ON39

dienmayglobal

New Member
Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm chấm công Wise eye ON39
may-nhan-dang-van-tay-va-the-kjtech-kj-3300-jpg.491

1. Bước 1: Khai báo máy chấm công
 • Máy chấm công > Khai báo máy chấm công
 • Kiểm tra địa chỉ IP của máy và địa chỉ IP trên phần mềm
 • Lấy số Seri
 • Nhập số đăng ký
 • Lưu máy: chọn các thông số để tải và nhấn lưu máy
2. Bước 2: Tải dữ liệu vân tay về máy tính
 • Khai báo vân tay và thẻ nhớ, hoặc mật mã của các nhân viên lên máy chấm công
 • Tải dữ liệu nhân viên lên máy tính:
3. Bước 3: Khai báo công ty/phòng ban/nhân viên
 • Thông tin công ty: Dữ liệu > Thông tin công ty
 • Khai báo chức danh trong công ty
 • Khai báo phòng ban
 • Khai báo thông tin nhân viên
4. Bước 4: Cập nhật lại thông tin từ phần mềm lên máy chấm công
5. Bước 5: Khai báo ca và lịch trình làm việc

 • Cài đặt chấm công > Khai báo ca làm việc
 • Cài đặt thời gian của từng ca:
 • Khai báo lịch trình làm việc:
 • Sắp xếp lịch trình cho nhân viên
6. Bước 6: Lấy dữ liệu chấm công
 • Tải dữ liệu chấm công từ máy về máy tính:
 • Xem và xuất báo cáo
 

dienmayglobal

New Member
Máy chấm công Ronald Jack DG600
Dung lượng: 1000 vân tay
Kiểm soát cửa ra vào
Chấm công và báo biểu excel
Có pin lưu điện dự phòng
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top