#1
hơn 1 năm quen nhau, đag họ năm 2 tai HP.
đừng nói xấu nha


người yêu tôi đẹp xinh:D
 
Last edited:
#19


người yêu tôi đẹp xinh:D

----------> Bổ sung bài viết lúc 16:40 <----------> Bài viết trước lúc 16:40 <----------

cho ý kiến nào xinh k? ? ?

----------> Bổ sung bài viết lúc 16:41 <----------> Bài viết trước lúc 16:40 <----------


Link live forever đây, đề phòng xtgem sus
Thanks, nha.hjhj:D

----------> Bổ sung bài viết lúc 16:48 <----------> Bài viết trước lúc 16:41 <----------

Anh em đâu rồi cho ý kiến vk e coi
 

admin

Administrator
Staff member
#20
Vote xinh, chúc mừng thớt, dễ thương quá

----------> Bổ sung bài viết lúc 17:54 <----------> Bài viết trước lúc 17:52 <----------

Fix link, forever
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top