[share] menu dương xá

admin

Administrator
Staff member
Hướng dẫn sử dụng nè:Copy cái code trong file menu.html vào cuối tem "footer" của skin đang sử dụng.Chú ý: Các Tên trong menu phải chứa ký tự trống dạng VD: Tivi Online (Có nghĩa là Tivi Online)Demo Online: http://vietfriend.info/abc.htmlDemo Ảnh:
down Down
 

Facebook Comments

Similar threads


New posts New threads New resources

Top