[share]Full code+data hocit.us

!!!

New Member
#3
Leech những code kiểu này về có muốn edit chỗ nào thì mò cũng mệt. Thôi tốt nhất chả leech :|
 
#9
Giỏi đó chứ. Chắc gia đình cũng có đkiện nhỉ. Tui k có đk tiếp xúc nên mới mò mẫn vài tháng trước thôi. Adm định thi cntt hả
 

admin

Administrator
Staff member
#10
Giỏi đó chứ. Chắc gia đình cũng có đkiện nhỉ. Tui k có đk tiếp xúc nên mới mò mẫn vài tháng trước thôi. Adm định thi cntt hả
uh m cũng tính thi CNTT, và CN,à nhà b ở đâuP/S vào top chém gió nhé
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top