Share code vbb4.1.10 Lovea3k16.tk

admin

Administrator
Staff member
#1
Demo: http://lovea3k16.tk/forum.php (giống 100%)
http://lovea3k16.tk/forum.php?styled=4 (style PC)
Demo ảnhStyle PC chủ yếu là tết đã add những mod sau
PHP Code:
Đổi trỏ chuột
Sky beta
Box music cực đẹp(giao diện Iphone)
Blocks:google mini với Flash trình diễn ảnh
Level & class
Tabs vbSoporte
DBTech - vBShout
uCash
Thông điệp yêu thương
Fun shop
Hack mod thanks
Đóng khung bài viết
Đóng khung profile
Mod lên xuống
Mobile style options
Mobile divice detection
Resize images
Đăng ký trượt
......
Hướng dẫn cài đặt
-down code
-up lên host
-tạo database
-sửa cofig
$config['Database']['dbname'] = 'forum';
sửa forum thành tên data của bạn
$config['MasterServer']['servername'] = 'localhost';
nếu bạn sử dụng host free như byethost, fh10, 000wh...(vista) thì sửa localhost thành tên server của bạn, dùng cp11, kloxo hoặc directadmin thì không cần nhé
$config['MasterServer']['username'] = 'root';
sửa root thành tên user của data
$config['MasterServer']['password'] = '';
điền pass của data vào giữa 2 dấu nháy đơn ''
làm xong thì lưu lại nhé
-chạy đường dẫn: http://domain.com/admincp đăng nhập với user: Tjeuphong và pass: mtpdgj để chỉnh sửa cấu hình web
admincp->seting->option->site name/url và sửa
http://localhost/forum
thành domain của bạn nhé

Về stlye mobile mình đã thay đổi chút ở css để đỡ đụng hàng.Thêm mod xóa tin nhắn riêng,Công cụ quản lý ở style mobile,chữ ký ,đường dẫn...
Và cuối cùng là code http://upwap.ru/1977669
data http://upwap.ru/1977539
Tjeuphong
mtpdgj
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top