[share] code tao domain use.domain.com

admin

Administrator
Staff member
#1
Code này kiếm dc bên wap Nga .chưa test vì ko có domain MyLounge Redirection cho phép bạn để cung cấp cho khách hàng của bạn miễn phí tên miền phụ như www.username.domain.com.
Các tính năng:
- Cài đặt nhanh chóng;
- Giao diện quản trị;
- Một kiểm tra đơn giản của người sử dụng của bạn (tự động cài đặt các thẻ meta);
- Built-in truy cập;
- Hệ thống xử lý mẫu cho thay đổi thiết kế;
- E-mail thông báo.
Ngôn ngữ: tiếng Anh.
Version: 1.20.
Platform (s): Unix, Linux, Windows
Yêu cầu: PHP4, HTML, MySQL, wildcarded DNS
Ảnh demo

link down http://upvn.mobi/?id=10099
 
#2
giống dạng wapbuilder đó hả.

----------> Bổ sung bài viết lúc 17:05 <----------> Bài viết trước lúc 17:04 <----------

Tệp «mylounge.zip» [Tải xuống] (0kb) Tải xuống 142 lần Ngày upload: 06.02.2012 06:26:46 Mới tải về: 14.11.2012 16:27:27 Mô tả: mylounge Upload bởi: cmpunk Đánh giá: 0 (lượt: 0)
hình như die
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top