[share] code đánh dấu ảnh

admin

Administrator
Staff member
#1
cái code này cũng khá hay nha
code này có 2 phần đó là đánh dấu bằng TEXT và IMAGE, nó sẽ ghi vào ảnh cần đóng chữ hoặc hình bạn muốn
góc đóng dấu thì nó sẽ random trong 4 góc
thôi
Hướng dẫn trước nào
vào text.php hoặc image.php tìm
Code:
$wm = new watermark("
và thay phần trong ngoặc là path dẫn đến hình ảnh của bạn trên host nhá
và tìm trong 2 file text.php hoặc image.php
Code:
$wm->addWatermark("
và thay chữ(trong file text.php) để nó ghi lên ảnh hoặc path dẫn tới hình (trong image.php) để nó ghi lên ảnh
Sau đó chạy http://domain/text.php hoặc http://domain/image.php sẽ thấy nó đã đc đóng dấu rồi đó
P/S Code này đã test trên localhost và thành công nên ae có thể yên tâm dùng
http://upwap.ru/1988812
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top