Hỏi phần mềm đọc truyện audio

lacanh2013

New Member
Mò mấy đêm trời mà không kiếm được, Mọi người ai biết phần mềm gì đọc được thì cho mình xin
audiotruyen,org/tien-hiep/pham-nhan-tu-tien,html
Đọc như vậy hoặc giọng nữ trẻ thì càng tốt ạ
C ái này chắc chắn do phần mềm đọc, chỉ là kiếm ko ra hic hic
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top