• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Người dùng Facebook cười “haha” nhiều nhất và ghét dùng "LOL"

hant1711

New Member
Theo dữ liệu thống kê Facebook công bố, “haha” là điệu cười thông dụng được rất nhiều người tiêu dùng nhất trên social này, bao gồm trong những post & comment trên Facebook. Tiếp sau đó là điệu cười “hehe” & các biểu tượng facebook mặt cười cũng được sử dụng khá phổ cập.
Dữ liệu của Facebook cũng đi sâu vào nghiên cứu từng nhóm người phụ thuộc vào độ tuổi, ********* & nơi sinh sống. Thông qua đó đã cho chúng ta biết, những thanh niên & nữ giới thích sử dụng các hình tượng cảm giác, trong những khi nam nhi lại thích sử dụng điệu cười “haha”. Người dân sống tại Seattle & San Francisco thích “haha” còn tại Chicago & Thành Phố New York lại thích dùng biểu tượng cảm giác.
Hoạch toán tổng quan cũng đã cho thấy điệu cười “haha” được sử dụng phổ cập nhất với tầm 51%. Các hình tượng cảm xúc emoji đứng thứ 2 với 33%, và điệu cười “hehe” đứng thứ 3 với 13%.
“LOL” cũng chính là 1 cách dùng làm biểu lộ icon cười lớn, mặc dù vậy chỉ có một,9% người tiêu dùng Facebook sử dụng cách thể hiện cảm giác này. Thống kê cũng đã cho thấy người dùng khá trung thành với chủ với 1 cách biểu lộ cảm xúc, chỉ có tầm khoảng 20% thường xuyên biến hóa qua lại giữa các cách bộc lộ điệu cười không giống nhau.
tài liệu thống kê ở trên chưa bao gồm các tin nhắn trong Facebook, do này vẫn chưa đã cho chúng ta thấy được toàn bộ cách thức mỗi cá nhân tiếp xúc trên Facebook.
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top