Mod đóng khung bài viết và profile cho vbb

admin

Administrator
Staff member
#1
Các bạn chèn code Css dưới vào Postbit.css nhé
Còn Postbit thì xóa hết trong postbit_legacy
Thay thế bằng code Postbit đính kèm nhé
Upload các thư mục đính kèm lên ngang hàng với admincp
demo: http://sinhvienpctu.org/forum.php vào xem bài viết nhé
cuối cùng là thanks
downđây
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top