Mobifone! ưu đãi dành cho kh trả sau

#1
Để khuyến khích KH sử dụng DV nhận TBC qua Email từ ngày 01.04 tới ngày 30.04.2014 khi KH đăng ký DV nhận TBC qua Email sẽ được miễn phí 6 chu kỳ cước khi sử dụng DV Mstatus( cước 9000/30 ngày).
Bạn đăng ký DV nhận TBC qua Email qua tin nhắn: DK địa chỉ Email gửi 9245.
Sau đó hệ thống gửi mã kích hoạt về Email TB sẽ thực hiện soan tin: KH mã kích hoạt gửi 9245.
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top