Mobifone! ưu đãi dành cho kh trả sau

oukyumi

New Member
Để khuyến khích KH sử dụng DV nhận TBC qua Email từ ngày 01.04 tới ngày 30.04.2014 khi KH đăng ký DV nhận TBC qua Email sẽ được miễn phí 6 chu kỳ cước khi sử dụng DV Mstatus( cước 9000/30 ngày).
Bạn đăng ký DV nhận TBC qua Email qua tin nhắn: DK địa chỉ Email gửi 9245.
Sau đó hệ thống gửi mã kích hoạt về Email TB sẽ thực hiện soan tin: KH mã kích hoạt gửi 9245.
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top