hướng dẫn ghép ứng dụng

admin

Administrator
Staff member
#1
Ghép ứng dụng trực tiếp trên ĐT s40 với Multi Constructor và Embedder
Advance Menu

Công cụ:
:dow1 cucweb
:dow1 bluefpt
:dow1 multime Constructor 3.1
:dow1
:dow1 EmbedAdvMenu3.6.1
Xin nói qua 1 chút về những phần mềm trên. MutiMe la 1 sản phẩm của Sir Chen (ng Trung Quốc, diễn đàn agrj).
Hầu hết phần mềm chúng ta thường dùng để xử lý java trên DT đều liên quan đến Sir Chen. AdvMenu là sản phẩm của MZ Mod Team (Nhóm chỉnh sửa ava - Diễn đàn Macneth Zone - Philipin)
. Advmenu được mod lại và fix lỗi từ 3 phần mềm của Chen đó là: MultiME, Background Embedder, Sceenshot Embedder.
Đương nhiên Advmenu có đầy đủ chức năng của 3 phần mềm trên và ghép ứng dụng pro hơn nhiều so với MultiME.
Thui không nói nhiều nữa bắt đầu vào việc chính!
Mình hướng dẫn các bạn ghép với pm MultiME trên điện thoại S40 nhá.
Advmenu cũng thao tác tương tự.
- Đầu tiên đương nhiên là down ứng dụng cần ghép bằng UC lưu dưới dạng _jar.
- Chọn 1 ảnh png dùng làm icon của ứng dụng ghép đặt tên là"icon.png"đưa ra ngoài thẻ nhớ có đường dẫn E:/icon.png
- Dùng BlueFPT đổi tên ứng dụng cần ghép từ _jar thành .zip.
Tên của ứng dụng dùng để ghép ko đc có dấu
chấm "." trước ".zip".
Vd: Opera 4.2.zip phải sửa thành Opera 42.zip hoặc tuỳ ý.
Hướng dẫn:
1/ Chọn những ứng dụng cần ghép cho vào 1 thư mục
[fimg=85]
2/ Mở ứng dụng MultiME Constructor, đến thư mục chứa những file zip trên chọn ứng dụng dùng để ghép, ở đây mình chọn cả 4 ứng dụng
[fimg=86]
3/ Chọn xem danh sách, đánh dấu vào
4 ô trước đường dẫn 4 ứng dụng. Tuỳ chọn -> Bắt đầu ghép.
Hình ảnh
[fimg=87]
4/ Đến bước cài đặt, riêng phần icon giữ nguyên, còn lại có thể tuỳ chỉnh. Riêng đường dẫn lưu để tận ùng là .jar Xong chọn "Bắt đầu ghép"
[fimg=88]
5/ Chờ ứng dụng xử li, và đây là thành quả
[fimg=89]
[fimg=90]
Vậy là xong (với tất cả các UD Multi mặc định là nhấn giữ phím "*" để chuyển đổi UD). Thật may là phương pháp ghép ứng dụn trên DT lại pro nhất so
với các phương pháp ghép. Và có chức năng rất cần thiết cho s40 đó là "phục hồi Ram". Nếu ghép với Advmenu còn dc bổ xung thêm 2 chức năng nữa đó là Chụp ảnh màn
hình (mặc định là nhấn phím "Gọi" để chụp) và Tùy chọn ảnh nền cho UD (cài đặt đường dẫn chỉ đến đúng chỗ bức ảnh của bạn là dc). Cái này các bạn tự tìm hiểu thêm nhé
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top