Giới thiệu về Windows server 2016

#1
Với sự ra mắt của Windows Server 2016, Microsoft đã giới thiệu nhiều kỹ năng, công nghệ và tiến bộ mới, tạo cho các chuyên gia CNTT cơ hội nâng cao kiến ​​thức, khả năng và kỹ năng của họ khi họ nghiên cứu sản phẩm mới. Chứng chỉ MCSA: Windows Server 2016 chuẩn bị cho người học các thông tin về các vai trò bao gồm quản trị mạng hoặc hệ thống, các chuyên gia về mạng máy tính và nhiều hơn nữa.
Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2016 (MCSA: Windows Server 2016)
Microsoft Certified Solution Associate (MCSA): Chứng chỉ Windows Server 2016 được thiết kế để chứng minh khả năng quản lý Windows Server 2016, bao gồm cài đặt và triển khai các giải pháp lưu trữ, các gói chứa Hyper-V và Windows; kết nối với DNS, DHCP, quản lý địa chỉ IP, cơ sở hạ tầng tiên tiến; và quản trị Active Directory Domain Services, chính sách nhóm, Nano Server, và nhiều hơn nữa.
Chứng chỉ MCSA: Windows Server 2016 được cấp cho thí sinh hoàn thành 3 bài thi, đó là:
70-740: Cài đặt, lưu trữ và máy tính với Windows Server 2016
70-741: Kết nối với Windows Server 2016
70-742: Nhận dạng với Windows Server 2016
Thông thường, người học muốn chinh phục chứng chỉ này cần có một số hiểu biết cơ bản với Windows Server và kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp. MCSA được xem là chứng nhận trình độ trung cấp tuy nhiên không có chương trình đào tạo hoặc khóa học tiên quyết nào được đề cập đến.

Chi tiết về bài thi
Các chi tiết về bài thi sau đây được áp dụng cho mỗi kỳ thi tạo nên chứng chỉ Microsoft MCSA: Windows Server 2016.
Microsoft thi 70-740, 70-741, và 70-742
Thời gian được phân bổ cho mỗi bài thi: 120 phút
Số câu hỏi: 40-60
Điểm pass: 700
Câu hỏi loại: Active screen; Build list; Case study; Drag and drop; Hot area; Multiple choice/Best answer; Multiple choice/Single answer; Multiple choice/Multiple answer; Short answer
Tìm hiểu thêm về định dạng kỳ thi Microsoft và các loại câu hỏi .
Đăng ký thi: Microsoft Learning hoặc Pearson Vue
Chi phí: 165$/ môn
Kỹ năng: Trên Website chính thức của Microsoft sẽ cung cấp một danh sách các kĩ năng để hướng dẫn bạn ôn tập và chuẩn bị.
· 70-740
· 70-741
· 70-742
* Microsoft không công bố chính xác số lượng câu hỏi liên quan đến các bài thi của nó. Do đó, số lượng câu hỏi mà một người học sẽ thấy khác nhau.
** Vì số lượng câu hỏi thay đổi, không nhất thiết là người học phải kiếm được 70% đơn giản để vượt qua môn thi.
Các kỳ thi của Microsoft nổi tiếng là khó khăn hơn so với khi thi các môn khác. May mắn thay, Microsoft nhận thức được mức độ thách thức liên quan đến các bài thi của mình, và thường cung cấp một kỳ thi lại cho phép người học thi lại các kỳ thi với một phần nhỏ chi phí (tất nhiên cũng tùy thời điểm).
MCSA là một chứng chỉ nền tảng cho phép người học kiếm thêm nhiều chứng chỉ khác từ Microsoft. Sau khi nhận được giấy chứng nhận MCSA: Windows Server 2016, hầu hết học viên chọn bước tiếp theo bằng cách kiếm chứng chỉ MCSE (Certified Microsoft Certified Solutions Expert).
Một lựa chọn khác là để theo đuổi chứng nhận MCSA cấp thêm. Chứng chỉ bổ sung cho Windows Server 2016 bao gồm:
MCSA: Nền tảng đám mây (gồm hai bài kiểm tra bạn chọn: 70-532, 70-533 , 70-534 , 70-473 hoặc 70-475)
MCSA: Linux trên Azure (gồm hai bài thi: 70-533 và LFCS {được cung cấp cùng với Linux Foundation})
MCSA: Windows 10 (gồm hai kỳ thi: 70-698 và 70-697)
MCSA: Office 365 (gồm hai kỳ thi: 70-346 và 70-347)
Một số học viên có thể chọn để đa dạng hóa hồ sơ chứng nhận của họ bằng cách theo đuổi các chứng chỉ bên ngoài của Microsoft, nhưng đó là bổ sung cho các kỹ năng và chứng chỉ của Microsoft. Những người chọn con đường này thường xem xét các chứng nhận sau:
Định tuyến và chuyển mạch CCNA (gồm hai bài kiểm tra: ICND1 100-105 và ICND2 200-105 )
VMware VCP6-DCV (gồm một bài kiểm tra: VMware vSphere 6 VCP6-DCV ) * * Xin lưu ý rằng VMware hiện cung cấp VCP6.5-DCV .
AWS CSA - Associate (gồm một bài kiểm tra: Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Associate )
Vai trò phổ biến đối với những người có chứng chỉ MCSA bao gồm quản trị viên hệ thống, kỹ sư hệ thống, quản trị viên mạng, quản trị viên hệ thống Windows, quản lý CNTT, giám đốc CNTT và nhiều hơn nữa.

Chứng chỉ của Microsoft
Chứng chỉ của Microsoft xếp thành hình kim tự tháp, với mỗi cấp độ chứng nhận dẫn người học đến chứng nhận cao hơn, chuyên biệt và phức tạp hơn. Tại chân tháp của Microsoft, các chuyên gia CNTT phát triển nền tảng kiến ​​thức với MTA (Microsoft Technology Associate). Cấp tiếp theo là MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) và MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer), bao gồm nhiều chứng nhận phổ biến trong số các chuyên gia CNTT do Microsoft cung cấp, bao gồm Server 2012, Office 365 và Azure. Cuối cùng, MCSE (Microsoft Certified Solution Expert) được xem như mức độ chứng nhận cao nhất của Microsoft và cung cấp cho người học cơ hội để phát triển chuyên môn liên quan đến nội dung cấp MCSA.

Như Microsoft mô tả, các chứng chỉ mới của MCSE và MCSD (MCSE: Cloud Platform and Infrastructure, MCSE: Mobility, MCSE: Data Management and Analytics, MCSE: Productivity, and MCSD: AppBuilder) được sắp xếp theo các Centers of Excellence, mạng đối tác để xác định năng lực kỹ thuật được cả hai đối tác và khách hàng của Microsoft biết đến rộng rãi. Những thông tin này không có yêu cầu về chứng chỉ, thay vào đó, thành tích biểu thị cách bạn theo kịp với những thay đổi đối với công nghệ.
Hàng năm, bạn có cơ hội để gia hạn chứng nhận bằng cách vượt qua một kỳ thi từ danh sách các môn tự chọn đưa ra nhằm mở rộng hoặc nâng cao kỹ năng của mình. Mỗi lần bạn thi được kiếm được chứng nhận, một mục nhập chứng chỉ mới sẽ được thêm vào bảng điểm của bạn. Quá trình này thay thế yêu cầu tái chứng nhận hiện tại của việc thực hiện một kỳ thi kiểm tra lại cụ thể mỗi hai năm (MCSD) hoặc ba năm một lần (MCSE).
Bắt đầu khám phá các lựa chọn đào tạo và chứng nhận khác của Microsoft để mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp hơn.

Kết luận
Với sự ra mắt của Windows Server 2016, Microsoft đã ngừng hỗ trợ Server 2008, biến đây là cơ hội hoàn hảo để bạn nâng cấp và mở rộng các kỹ năng cũng như kiến ​​thức về Windows Server của bạn, đặc biệt khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới của sự mở cửa của Microsoft, chỉ cần đề cập đến một số yếu tố mới rất hay ho. Tận dụng cơ hội này để mở rộng kỹ năng và cơ hội nghề nghiệp của mình với Server 2016!
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top