admin

Administrator
Staff member
#1
Để khắc phục toàn bộ lỗi, cảnh báo của vbb 4.2.2 thì đầu tiên bạn download code tuoitreit.vn_class_core.gz và giải nén, sau đó upload tập tin class_core.php vào thư mục /includes để thay thế tập tin cũ
Sau đó dán code sau bên dưới <?php của tập tin includes/config.php
PHP:
define('SKIP_ALL_ERRORS', true);
Lưu lại là xong!
Tải xuống
[hide-reply-thanks]Tải xuống tập tin tuoitreit.vn_class_core.gz (49.03 KB)[/hide-reply-thanks]
Bài viết chỉ đăng duy nhất tại tuoitreit.vn, mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và liên kết đến bài viết gốc.
 
#2
Anh có thể đưa lên lại link không ạ vì em click vào link down nó báo là:

This account's public links are generating too much traffic and have been temporarily disabled!
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top