admin

Administrator
Staff member
Để khắc phục toàn bộ lỗi, cảnh báo của vbb 4.2.2 thì đầu tiên bạn download code tuoitreit.vn_class_core.gz và giải nén, sau đó upload tập tin class_core.php vào thư mục /includes để thay thế tập tin cũ
Sau đó dán code sau bên dưới <?php của tập tin includes/config.php
PHP:
define('SKIP_ALL_ERRORS', true);
Lưu lại là xong!
Tải xuống
[hide-reply-thanks]Tải xuống tập tin tuoitreit.vn_class_core.gz (49.03 KB)[/hide-reply-thanks]
Bài viết chỉ đăng duy nhất tại tuoitreit.vn, mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và liên kết đến bài viết gốc.
 

seishirou88

New Member
Anh có thể đưa lên lại link không ạ vì em click vào link down nó báo là:

This account's public links are generating too much traffic and have been temporarily disabled!
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top