Hướng dẫn fix lỗi timezone khi cài đặt vbb 4.2.2

admin

Administrator
Staff member
Khi bạn bị lỗi timezone như tron g ảnh thì làm như sau

Vào cpanel, vào php.ini QuickConfig trong mục "Software/Services".
Nhấn vào kích hoạt QuickConfig nếu nó được kích hoạt.
Thay đổi cài đặt mặc định nếu bạn muốn.
Sau đó lưu lại
Bạn vào host thông qua ftp thì bạn sẽ thấy một file php.int mới được tạo ra. Sau đó nhấn vào edit rồi thêm đoạn code này dưới cùng:
Code:
[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = [B][COLOR="#FF0000"]America/New_York[/COLOR][/B]
Thay "America/New_York" bằng time zone mà bạn muốn
Bạn có thể xem ở link dưới để tìm time zone cho mình
PHP: America - Manual
Chúc các bạn thành công!
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top