• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

extension CSSScan Null

cuongpro9x

Cường Nguyễn
Staff member
Moderator

Cách nhanh nhất và dễ nhất để kiểm tra, sao chép và chỉnh sửa CSS​

Tạm biệt "Kiểm tra phần tử" - Kiểm tra CSS của bất kỳ phần tử nào bạn di chuột qua ngay lập tức và sao chép toàn bộ quy tắc của phần tử đó với một cú nhấp chuột​

Xem chi tieets tại trang chủ: CSS Scan - The fastest and easiest way to check, copy and edit CSS
106695099_2620059738250705_6716596082052056142_o.jpg

Hướng dẫn sử dụng:
 • Download và giải nén extension.
 • Bật chế độ nhà phát triển (Developer mode) trên Chrome hay các trình duyệt nhân Chromium có hỗ trợ các extension của Chrome.
 • Nhấn nút load unpacked package (do không nhớ tiếng việt nút đó tên là gì nên mình có để hình mình họa. Nhấn nút đầu tiên nhé
  PACMAN.png
  :v) rồi trỏ đến thư mục bạn vừa giải nén.
 • Click vào icon extension, bảng nhập license code hiện ra. Nhấn nút Check license key và tận hưởng thôi
  PACMAN.png
  :v.
 • Link down
  Hidden content
  You need to react to this post in order to see this content.
 • Cr: Ngô Quý
 

Facebook Comments

Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
Admin [OzzModz] XFRM File Extension And Size Display xenforo 2 Xenforo 0
Tuzoro Hướng dẫn cách Null vBulletin mọi phiên bản Vbb tutorial 0
Admin Auto.Reply.to.Topics.v1.1.0.for.IP.Board.v3.4.x.PH P.NULL-DGT Mã nguồn web 0
Admin [DGT] vBulletin.Suite.v4.2.2.incl.KeyGen.PHP.NULL-DGT Vbb released 2
Admin [DGT] vBulletin.Suite.v4.2.2.PHP.NULL-DGT Vbb released 6
Admin [DGT] vBulletin.Forum.v4.2.2.incl.KeyGen.PHP.NULL-DGT Vbb released 0
Admin [DGT] vBulletin.Forum.v4.2.2.PHP.NULL-DGT Vbb released 3
Admin XenForo.v1.2.4.UPGRADE.PHP.NULL-VBarea Xenforo 1
Admin XenForo.v1.2.4.PHP.NULL-VBarea Xenforo 1
Admin ImpEx.v1.104.for.vBulletin.v3.x.and.v4.x.PHP.NULL-DGT Add-ons 0
Admin vBSEO.v3.6.1.for.vBulletin.v3.x.and.v4.x.PHP.NULL-DGT Add-ons 3
Admin vBulletin.Suite.v4.2.2.PHP.NULL-VBarea Vbb released 1
Admin IP.Board.v3.4.5.PHP.NULL-DGT Add-ons 1
Admin vBulletin.v3.8.8.Alpha.1.PHP.NULL-DGT Vbb released 0
Admin XenForo.v1.1.4.UPGRADE.PHP.NULL-DGT Xenforo 0
Admin Share code mxh jcow null Mã nguồn web 0
Admin [DGT] vBulletin.v5.0.0.Connect.Final.Release.PHP.NULL-DGT Vbb released 0
Admin vBTube.PRO.v2.5.1 Null - Mod tạo trang chia sẻ video trong vbb4 Add-ons 0
Admin Short.Url.Script.v2.1.PHP.NULL-DGT - Code rút gọn link Mã nguồn web 0
Admin vBulletin.v5.0.0.Connect.Beta.25.PHP.NULL-DGT Vbb released 0
Admin [DGT] vBulletin.v5.0.0.Connect.Beta.24.PHP.NULL-DGT Vbb released 1
Admin User Essentials 1.0.9 NULL Xenforo 0
Admin vBulletin.Forum.v4.2.0.Patch.Level.3.incl.KeyGen.P HP.NULL-DGT Vbb released 4
Admin [DGT] vBulletin.Suite.v4.2.0.Patch.Level.3.incl.KeyGen.P HP.NULL-DGT Vbb released 1
Admin [DGT] vBulletin.Suite.v4.2.0.Patch.Level.3.PHP.NULL-DGT Vbb released 1
O Share VBB 5.0 null - Skin mới , đẹp Vbb tutorial 0
Y Share XenForo v1.1.3 Null-DGT Vbulletin 0
Y Share vBulletin v5.0.0 Connect Beta 22 Null-DGT Vbulletin 0
Admin [DGT] vBulletin.v5.0.0.Connect.Beta.22.PHP.NULL.MERRY.XM AS-DGT Vbb released 0
Admin vBulletin.v5.0.0.Connect.Beta.19.PHP.NULL-DGT Vbb released 2
Admin vBulletin.v5.0.0.Connect.Beta.20.PHP.NULL-DGT Vbb released 0
Admin vBulletin.Forum.v4.2.0.Patch.Level.3.PHP.NULL-FS Vbb released 0
Admin vB.Optimise.Pro.v2.5.0.for.vBulletin.v3.8.x.and.v4 .x.PHP.NULL-DGT Add-ons 0
Admin vBulletin.v5.0.0.Connect.Beta.17.PHP.NULL-FS Vbb released 1
Admin vBulletin v5.0.0 Beta 16 NULL-FS Vbb released 0
Admin Phân biệt 2 bản vbulletin Null PHP và Incl KeyGen Vbulletin 0
Admin Notifications.v1.4a.NULL-DGT Xenforo 0
Admin vBulletin.v5.0.0.Connect.Beta.14.PHP.NULL-DGT Vbb released 2
H Xin Vbb 4.1.11 null Vbulletin 8
Admin vBulletin v5.0.0 Connect Beta 13 PHP NULL - DGT Vbb released 2
Admin Chevereto.v2.2.1.PHP.NULL-FS Mã nguồn web 0
Admin IP.Board.v3.3.4.PHP.NULL-FS Mã nguồn web 0
Admin [vbb4vn] vBulletin 5 Connect v5.0.0 Beta 10 null Vbb released 0
Admin XenForo.v1.1.3.PHP.NULL-DGT Xenforo 4
Admin vBulletin 5 Demo - VBB 5 Null - VBB 5 test Vbulletin 1
Admin XenForo v1.1.2 Security Fixed PHP NULL-DGT Xenforo 0
Admin vBDonate Pro v1.2.0 for vBulletin v4.x PHP NULL-DGT Add-ons 0
Admin vBDownloads v1.3.5 for vBulletin v3.8.x and v4.x PHP NULL-DGT Add-ons 0
Admin Advanced Registration v1.1.1 for vBulletin v4.1.x PHP NULL-DGT Add-ons 1
Admin vB Optimise Pro v2.3.0 PHP-NULL Draxofavalon - tối ưu hóa forum VBB Add-ons 4

Similar threads

New posts New threads New resources

Top