Định nghĩa tình yêu

admin

Administrator
Staff member
#1
LỊCH SỬ: Tình yêu là
một cuộc cách mạng
giải phóng chủ nghĩa
độc thân . ĐỊA LÝ:
Tình yêu là một trân
động đất trong tâm
hồn và trái tim là "
núi lửa " . HÓA HỌC:
Tình yêu là một phản
ứng hóa học sinh ra a
xít . VẬT LÝ: Tình yêu
là một lực hút mạnh
hơn lực hút của trái
đất . TOÁN HỌC: Tình
yêu là một phép trừ
của túi tiền , phép
chia của trái tim ,
phép nhân của nhân
loại và là phép cộng
của mọi rắc rối . VĂN
HỌC: Tình yêu là
quyển sách dày mà
đọc từ trang đầu đến
trang cuối ta không
hiểu gì cả :tank:
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top