• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Hoichemgio9x

New Member
Demo: http://tool.vnpk.tk (đã die).
* Chức năng:
- Chụp ảnh màn hình ol.
- Mod Ẩn ud game ol crack game ud ol.
- Mod turbo game ud ol.
- Hình ảnh sang logo mạng.
- Tạo sách java.
- Tạo avatar Đột kích.
- xem Mã nguồn wap web.
- Con dấu tên bạn (VIP).
- Tạo truyện wattpad.
- Tạo Theme.
- Mở khóa nokia Jar sang Jad.
- Máy đo tình yêu.
- Resize ảnh.
- Tạo wap sinh nhật.
- Kiểm tra .jar.
- Máy tính.
- Kiểm tra domain.
- Viết chữ phong cách.
- Cắt ảnh ol.
- Tạo lôgô team.
- Tạo chữ kí.
- Cắt nhạc ol.
... Còn lại ae tự vọc.
Hdsd:
- Ae up code lên host php rồi unzip và dùng.
- Ai có rồi thì đừng ném đá nha, mình up lại cho ai cần thôi.hi. Code này giờ còn ít wap lưu trữ nên search và share cho ae dùng.
Xin ae 1like công search gg :D
Nguồn: sưu tầm.
LINK 1
LINK 2
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top