Xin Code thông báo thời gian tải trang cho host

Lên google tìm mãi không thấy,ai biết cho mình xin.Thank
 

admin

Administrator
Staff member
PHP:
Tải trang mất '.round(($sec + $msec) - $conf['headtime'],3).' giây
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top