Share Code PHP hạn chế tấn công DDOS

Discussion in 'PHP' started by KunCP, Jan 5, 2018.

 1. KunCP

  KunCP New Member

  Joined:
  Dec 29, 2017
  Messages:
  25
  Likes Received:
  9
  Trophy Points:
  0
  Occupation:
  Bỏ học
  Location:
  Sóc Trăng
  Một bạn trong diễn đàn(là mình) nhờ nên mình viết luôn một bài để ai cần vào tham khảo. Nói trước là code hoàn toàn tách từ JohnCMS không thêm bất cứ dòng code nào (căn bản nó khá hoàn chỉnh xét theo kiểu chống đơn giản :D ) nên nếu ai vọc JohnCMS nhiều sẽ thấy quen. Bạn nào không dùng JohnCMS có thể tham khảo hoặc copy, còn ai đang dùng thì ngồi xem, tìm hiểu code :D

  Code: Code PHP hạn chế ảnh hưởng của tấn công ddos tách từ JohnCMS.

  [​IMG]

  Hướng dẫn:
  - Tạo file core.php
  - Dán code dưới vào. Lưu lại.
  - Tạo đường dẫn: root\files\system\cache\ip_flood.dat. ip_flood.dat là file nhé.
  - Thêm require_once('core.php'); vào tất cả các file để hạn chế ảnh hưởng do ddos :lol:

  Code:
  <?php
  error_reporting(E_ALL ^ E_WARNING);
  define('ROOTPATH', dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR);
  class core
  {
    public static $ip; // Biến địa chỉ IP
    public static $ip_via_proxy = 0; // Biến địa chỉ IP tĩnh
    public static $ip_count = array(); // Đếm số địa chỉ IP
    
    private $flood_chk = 1; // Enabling - Disabling IP in flood
    private $flood_interval = '60'; // The time interval in seconds
    private $flood_limit = '120'; // The number of requests allowed per interval
  
    function __construct()
    {
      $ip = ip2long($_SERVER['REMOTE_ADDR']) or die('Invalid IP');
      self::$ip = sprintf("%u", $ip);
  
      if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) && preg_match_all('#\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}#s', $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'], $vars)) {
        foreach ($vars[0] AS $var) {
          $ip_via_proxy = ip2long($var);
          if ($ip_via_proxy && $ip_via_proxy != $ip && !preg_match('#^(10|172\.16|192\.168)\.#', $var)) {
            self::$ip_via_proxy = sprintf("%u", $ip_via_proxy);
            break;
          }
        }
      }
      
      $this->ip_flood();
    }
    
    function ip_flood()
    {
      if ($this->flood_chk) {
        $file = ROOTPATH . 'files/system/cache/ip_flood.dat';
        $tmp = array();
        $requests = 1;
        if (!file_exists($file)) $in = fopen($file, "w+");
        else $in = fopen($file, "r+");
        flock($in, LOCK_EX) or die("Cannot flock ANTIFLOOD file.");
        $now = time();
        while ($block = fread($in, 8)) {
          $arr = unpack("Lip/Ltime", $block);
          if (($now - $arr['time']) > $this->flood_interval) continue;
          if ($arr['ip'] == self::$ip) $requests++;
          $tmp[] = $arr;
          self::$ip_count[] = $arr['ip'];
        }
        fseek($in, 0);
        ftruncate($in, 0);
        for ($i = 0; $i < count($tmp); $i++) fwrite($in, pack('LL', $tmp[$i]['ip'], $tmp[$i]['time']));
        fwrite($in, pack('LL', self::$ip, $now));
        fclose($in);
        if ($requests > $this->flood_limit) {
          die('FLOOD: exceeded limit of allowed requests');
        }
      }
    }
  }
  new core;
  ?>
  Chúc các bạn thành công!
  Nguồn: hanhphucao - PhoNho.Net
   
  Last edited: Jan 5, 2018
  admin likes this.
 2. admin

  admin Administrator Staff Member

  Joined:
  Oct 4, 2011
  Messages:
  22,251
  Likes Received:
  10,831
  Trophy Points:
  113
  Cảm ơn em nhé!
   
 3. khanhsak3r

  khanhsak3r Active Member

  Joined:
  Jul 1, 2013
  Messages:
  235
  Likes Received:
  127
  Trophy Points:
  43
  Occupation:
  Móc túi kiếm sống
  Location:
  Hành tinh khác
  Cái này là antiflood hử :3
   
 4. KunCP

  KunCP New Member

  Joined:
  Dec 29, 2017
  Messages:
  25
  Likes Received:
  9
  Trophy Points:
  0
  Occupation:
  Bỏ học
  Location:
  Sóc Trăng
  Ukm, trong JohnCMS á
   
 5. admin

  admin Administrator Staff Member

  Joined:
  Oct 4, 2011
  Messages:
  22,251
  Likes Received:
  10,831
  Trophy Points:
  113
  Ngoài ra em có thể kết hợp sử dụng dpn firewall và .htaccess nhé
  Chủ đề tương tự anh có share đó
   

Share This Page