Avatar 180Plus test 4 cực hot

NhokLove

Super Moderator
#1
Avatar 180 plus 4 : phát triển trong farm.Ngoài tính năng trước đó, tính năng mới đc phát triển gồm:
* bón phân thường giảm 15 phút thu hoạch, nên dùng 3 phân thường 15p, trung cấp 20p, siêu cấp k rõ (đã test 2 ngày, thu đc nhiều thành công) và nông sản k bị trừ như phân giảm time. Mới testliên tục trên 1 lần vào farm dùng 1 lần, ktham k rõ.
* 1 lần cho gà ăn ném ra 5 viên, tiện hơn rất nhiều
* bán nông sản và ăn trộm k trừ vui vẻ
* tính năng hót nhất là xem rương đồ người khác, thấy hơi bựa nhân nên k tiếp tục làm
Lưu ý:
* đây chỉ là bản test, còn nhiều lỗi ae thông cảm.
* tính năng ưng ý nhất đag phát triển là chăm farm nhà ng khác, nhưg ság nay vào thì k còn dùng đc. Chắc đã fix.
* khi bón phân và tiêm thuốc thì k bị trừ, nhưng là ảo thôi. Đủ hiểu những thứ đấy sever quản lý k làm gì được.
* s60 k dùng đc và dùng opera, opera mod, trình duyệt máy đao lốp
http://5h5.ru/load/10517
Nguồn k4s
 
Last edited by a moderator:

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top