Help Anh nào prô vào giúp em

Tamhoangdk

Active Member
#1
Em mới up mã nguồn johcm lên. vậy Anh nào pro vào chỉnh sửa lại giúp em một vài thứ với. Thank các anh.Nếu ai giúp được thì nói để em đưa info nhé. em mới vào cái này nên chưa rành
 
#2
Rùi . Mìh có thể giúp bạn . Bạn send info qua yahoo phanphan825 hoặc qua tin nhắn riêng của mình ,mình làm cho

- - - - - - - - - -

Mình sẽ giúp bạn
 

Tamhoangdk

Active Member
#5
roi do. giup minh xi nhé. lâu quá không gặphướng dẫn mình cách thêm các chủ đề luôn. trong đó mới có một mục chủ đề ah. thank nha
 

KhangSkull

Moderator
Staff member
#6
Tốt nhận bạn phải tự tìm hiểu nó mới nhờ được.
Chứ không cứ lỗi là phải đi hỏi nhiều chỗ khó lắm :antenne:
 

Tamhoangdk

Active Member
#7
Tốt nhận bạn phải tự tìm hiểu nó mới nhờ được.
Chứ không cứ lỗi là phải đi hỏi nhiều chỗ khó lắm :antenne:
cái ma nguon nay thì cũng khong có loi gi het. Em dang nho nguoi mod them vai cai topic chu de và mot vài thu khac
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top