admin cho hỏi em mới nhận được tn này là sao vậy?

Status
Not open for further replies.

nhokzodanh

Active Member
• Chào bạn, nhokzodanh
• Chủ đề của tôi
• Chủ đề đã theo dõi
• Cá nhân
• 1 cảm ơn mới nhất về bài
viết của bạn
• Thoát
50 cảm ơn mới nhất về
bài viết của bạn
ID Bài viết Người cảm
ơn Ngày/giờ
93839 Top
xin chữ
ký các
bạn
TTVN Hero 14-03-2013
- 13:00
93839 Top
xin chữ
ký các
bạn
TTVN congtust24 14-03-2013
- 10:43
92837 Tuyển
nhân
viên,
việc
cực
nhẹ,
lương
siêu
khủng
admin 03-03-2013
- 12:55
92101 ae giúp
về sữa
cái
data
với Item 20-02-2013
- 18:23
88690 Ae vào
góp ý
về
EVEN
Tết
nào blog4me 18-01-2013
- 19:26
87537 hướng
dẫn
tạo
wap
upload
wapka Myshare 12-01-2013
- 09:30
87537 hướng
dẫn
tạo
wap
upload
wapka Anhvietcr 12-01-2013
- 08:49
84055 ae có
thấy
chuyện
lạ đêm
nay
không? congtust24 23-12-2012
- 09:52
• Trang chủ | Giao diện máy tính
Giao diện di động • tuoitreit.vn ©
2012
 

admin

Administrator
Staff member
Đó là thông báo khi có người cảm ơn đến em hiểu không
 

admin

Administrator
Staff member
Có từ năm ngoái rồi em à
 

admin

Administrator
Staff member
Phải có người thanks em thì em mới thấy
 

admin

Administrator
Staff member
Thì 7 cái thanks trước của em anh chưa add mod này
 
Status
Not open for further replies.

Facebook Comments

Similar threads


New posts New threads New resources

Top