Chẳng có gì đặc biệt ngoài cái flash music thấy hay hay post lên AE cùng nghịch
[share] code musicmaker
Link Demo: demo
down down
[/CENTER]