Tên: Lan Thanh
Họ: Chưa biết
Sinh nhật: 05/11/1991
Giới tính: Nữ
Học trường: ĐH Tôn Đức Thắng
Ngành chuyên môn: Quản lý doanh nghiệp
Khóa: 13
Năm vào trường: 2009
Lớp: Chưa biết
Mã số sinh viên: Chưa biết
Nhóm máu: O
Tử vi: Cung Nhân Mã
Trường THPT: THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang
Nơi ở: Quận 10
Nick yahoo: hoabattu0511_lx
Lưu ý:
Đây là bạn ko wen nhưng cùng trường với mình và mình post ảnh chưa có sự cho phép nên anh em xem thì xem chứ cấm ăn nói thô tục bậy bạ. Mất công BF của người ta tìm em tính sổ
Còn đây là chính (ảnh):
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức ThắngMG]http://data.sinhvienit.net/2010/T03/img/LanThanh/1266827771395767207_574_574.jpg[/IMG]
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng
Lan Thanh - ĐH Tôn Đức Thắng