Giới thiệu: Phần mềm đã crack kích
hoạt, vh full bởi thành viên Z4U
(Mr_An). Nhưng chỉ xem ảnh ở E:/ thui
nhé.vì không dẫn đến thư mục khác
đc Rất nhiều hiệu ứng đẹp, công cụ
chỉnh sửa ảnh đầy đủ (cắt, chèn, thêm text, x2-x4 ảnh in 1...), tạo ảnh trong
suốt và chế độ 3d (hình hộp 6 cạnh,
mỗi cạnh 1 ảnh, có thể điều chỉnh để
hình hộp tự quay)
TẢI XUỐNG LINK