Anh em down về rồi unzip ra edit link và dung lượng up ở file cauhinh.php
down và thanks http://upwap.ru/2026249 pass tuoitreyb.com
ai leck ghi rõ nguồn tuoitreyb.com