Demo: http://haywa.net/link
nó sẽ chạy ra theo thứ tự dòng từ 1 trở lên
http://haywa.net/link/urls.sw
download: http://haywa.net/link/url.zip
thank phát lấy tinh thần nào.
À quên, nó nằm trong thư mục thì 404, để nó thành subdomain mới chạy đc