Đây là bộ video sưu tầm của mình, bao gồm : SQL, root, flood, fishing, remote... tổng cộng 21 video.
[hide=10]Link http://www.mediafire.com/?p76gc4lkaefh48i[/hide]