Tên tài khoản hoặc địa chỉ email:
Bạn đã có tài khoản?
Bạn đã quên mật khẩu?
 • Đăng nhập hoặc đăng ký

  Cảm ơn bạn đã ghé thăm, nếu bạn đọc được dòng chữ này có nghĩa là bạn chưa đăng ký. Vui lòng bấm vào đây để đăng kí tài khoản mới. Chúc bạn có những phút giây thật vui vẻ và thoải mái!
  Đang tải dữ liệu..
  Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
   Ngày tham gia
   Oct 2011
   Đang ở
   Yên Bái
   Bài viết
   22,247
   Tài sản
   181,287.46

   tạo CronJob xóa toàn bộ mail chờ DirectAdmin - How to clear queue mail with CronJob DirectAdmin

   Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách xóa mail chờ trên DirectAdmin một cách tự động bằng CronJob

   Đầu tiên bạn chạy lệnh sau
   CODE
   nano tuoitreit.sh
   
   Sau đó dán code sau vào
   CODE
   use strict;
   
   use Getopt::Std;
   
   
   my $exim = '/usr/sbin/exim';
   my $eargs = '-bpu';
   my %id;
   my %opt;
   my $count = 0;
   my $mcount = 0;
   my @tab62 =
    (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,0,0,0,0,0,   # 0-9
     0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, # A-K
    21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, # L-W
    33,34,35, 0, 0, 0, 0, 0,       # X-Z
     0,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, # a-k
    47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, # l-w
    59,60,61);              # x-z
   
   
   my $base;
   if ($^O eq 'darwin') { # aka MacOS X
    $base = 36;
    } else {
    $base = 62;
   };
   
   
   getopts('hf:r:y:o:s:zxlibRc',\%opt);
   if ($opt{h}) { &help; exit;}
   
   
   &collect();
   
   
   &selection();
   
   
   &display();
   exit;
   
   
   
   
   sub help() {
       print <<'EOF'
   Exim message queue display utility.
   
   
       -h       This help message.
   
   
   Selection criteria:
       -f <regexp>   Match sender address sender (field is "< >" wrapped)
       -r <regexp>   Match recipient address
       -s <regexp>   Match against the size field from long output
       -y <seconds>  Message younger than
       -o <seconds>  Message older than
       -z       Frozen messages only (exclude non-frozen)
       -x       Non-frozen messages only (exclude frozen)
   
   
   [ NB: for regexps, provided string sits in /<string>/ ]
   
   
   Display options:
       -c       Display match count
       -l       Long Format [Default]
       -i       Message IDs only
       -b       Brief Format
       -R       Reverse order
   EOF
   }
   
   
   sub collect() {
       open(QUEUE,"$exim $eargs |") or die("Error openning pipe: $!\n");
       while(<QUEUE>) {
           chomp();
           my $line = $_;
           if ($line =~ /^\s*(\w+)\s+(\S+)\s+(\w{6}-\w{6}-\w{2})\s+(<.*?>)/) {
               my $msg = $3;
               $id{$msg}{age} = $1;
               $id{$msg}{size} = $2;
               $id{$msg}{from} = $4;
               $id{$msg}{birth} = &msg_utc($msg);
               $id{$msg}{ages} = time - $id{$msg}{birth};
               if ($line =~ /\*\*\* frozen \*\*\*$/) {
                   $id{$msg}{frozen} = 1;
               } else {
                   $id{$msg}{frozen} = 0;
               }
               while(<QUEUE> =~ /\s+(.*?\@.*)$/) {
                   push(@{$id{$msg}{rcpt}},$1);
               }
               
               $count++;
           } else {
               print STDERR "Line mismatch: $line\n"; exit 1;
           }
       }
       close(QUEUE) or die("Error closing pipe: $!\n");
   }
   
   
   sub selection() {
       foreach my $msg (keys(%id)) {
           if ($opt{f}) {
               
               next unless ($id{$msg}{from} =~ /$opt{f}/);
           }
           if ($opt{r}) {
               
               my $match = 0;
   						      foreach my $rcpt (@{$id{$msg}{rcpt}}) {
                   $match++ if ($rcpt =~ /$opt{r}/);
               }
               next unless ($match);
           }
           if ($opt{s}) {
               
               next unless ($id{$msg}{size} =~ /$opt{s}/);
           }
           if ($opt{y}) {
               
               next unless ($id{$msg}{ages} < $opt{y});
           }
           if ($opt{o}) {
               
               next unless ($id{$msg}{ages} > $opt{o});
           }
           if ($opt{z}) {
               
               next unless ($id{$msg}{frozen});
           }
           if ($opt{x}) {
               
               next if ($id{$msg}{frozen});
           }
           
           $id{$msg}{d} = 1;
           
           $mcount++;
       }
   }
   
   
   sub display() {
       if ($opt{c}) {
           printf("%d matches out of %d messages\n",$mcount,$count);
           exit;
       }
       foreach my $msg (sort { $opt{R} ? $id{$b}{birth} <=> $id{$a}{birth} : $id{$a}{birth} <=> $id{$b
   }{birth} } keys(%id) ) {
           if (exists($id{$msg}{d})) {
               if ($opt{i}) {
                   
                   print $msg, "\n";
               } elsif ($opt{b}) {
                   
                   printf("%s From: %s To: %s\n",$msg,$id{$msg}{from},join(';',@{$id{$msg}
   {rcpt}}))
               } else {
                   
                   printf("%3s %5s %s %s%s\n",$id{$msg}{age},$id{$msg}{size},$msg,$id{$msg
   }{from},$id{$msg}{frozen} ? " *** frozen ***" : "");
                   foreach my $rcpt (@{$id{$msg}{rcpt}}) {
                       printf("     %s\n",$rcpt);
                   }
                   print "\n";
               }
           }
       }
   }
   
   
   sub report() {
   sub report() {
       foreach my $msg (keys(%id)) {
           print "$id{$msg}{birth} $msg\tAge: $id{$msg}{age}\tSize: $id{$msg}{size}\tFrom: $id{$ms
   g}{from}\tTo: " . join(" ",@{$id{$msg}{rcpt}}). "\n";
       }
   }
   
   
   sub msg_utc() {
       my $id = substr((pop @_), 0, 6);
       my $s = 0;
       my @c = split(//, $id);
       while($#c >= 0) { $s = $s * $base + $tab62[ord(shift @c) - ord('0')] }
       return $s;
   }
   
   tạo CronJob xóa toàn bộ mail chờ DirectAdmin - How to clear queue mail with CronJob DirectAdmin

   Sau đó bạn tạo 1 CronTab đến tập tin tuoitreit.sh bằng lệnh crontab -e

   Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi bên dưới
   Chúc các bạn thành công
   Nguồn tuoitreit.vn
   Chung tay vì tuoitreit.vn

  2. #2
   Ngày tham gia
   Dec 2017
   Bài viết
   13
   Tài sản
   223.11

   Re: tạo CronJob xóa toàn bộ mail chờ DirectAdmin - How to clear queue mail with CronJob DirectAdmin

   cron kieeru gi a

  3. #3
   Ngày tham gia
   Oct 2011
   Đang ở
   Yên Bái
   Bài viết
   22,247
   Tài sản
   181,287.46

   Re: tạo CronJob xóa toàn bộ mail chờ DirectAdmin - How to clear queue mail with CronJob DirectAdmin

   Trích dẫn Gửi bởi cuongphieu Xem bài viết
   cron kieeru gi a
   Em gõ command đến file tuoitreit.sh để chạy nhé
   Chung tay vì tuoitreit.vn

  Bình luận Facebook

  Thông tin về chủ đề này

  Thành viên đang duyệt chủ đề này

  Hiện có 1 người đang đọc chủ đề này.
  (0 thành viên và 1 khách)

  Các chủ đề tương tự

  1. [Hỏi] Auto backup trên host không hỗ trợ cronjob
   Bởi khanhsak3r trong diễn đàn Thảo luận wap việt
   Trả lời: 3
   Bài viết cuối: 29-12-2017, 12:02 PM
  2. [Hỏi] Chạy cronjob trong host share của TuoiTreIT.Vn
   Bởi kidshy trong diễn đàn Thảo luận wap việt
   Trả lời: 1
   Bài viết cuối: 29-07-2015, 06:52 AM
  3. Hướng đẫn đăng kí mail dạng mail@domain.com của Gmail
   Bởi Boykawaii trong diễn đàn Hỏi đáp về domain & hosting
   Trả lời: 3
   Bài viết cuối: 03-05-2012, 10:38 AM
  4. Hướng đẫn đăng kí mail dạng mail@domain.com của Gmail
   Bởi Boykawaii trong diễn đàn Thảo luận wap việt
   Trả lời: 3
   Bài viết cuối: 03-05-2012, 10:38 AM
  5. Trả lời: 0
   Bài viết cuối: 18-03-2012, 02:20 PM

  Từ khóa của chủ đề này