zip wap xtgem

  1. admin

    Hướng dẫn zip wap xtgem và wap html bằng phần mềm webzip

    Webzip là một phần mềm rất thuận tiện cho bạn vì nó cho phép bạn lấy về toàn bộ hay 1 phần website gồm tất cả file hình ảnh hay âm thanh ,... từ bất kỳ địa chỉ nào trên Internet. Các tên file và cấu trúc thư mục gốc được giữ nguyên để cung cấp cho bạn một "mirror" (bản phản chiếu) của Web site...
Top